Genel Bilgiler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü henüz eğitim ve öğretime başlamamıştır. Öğrencilerin seramik alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanarak, endüstride ve sanat alanında evrensel değerlere sahip tasarımcı ve çağdaş sanatçı adayları yetiştirilmesi bölümümüz tarafından hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans

Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı; bölgedeki seramik sanatına dair kültürel zenginlik ve dinamiklerden yola çıkılarak, çağdaş seramik sanatı ve tasarımını ulusal ve uluslararası boyutta daha da ileri götürebilecek, geliştirebilecek, endüstri-tasarımcı işbirliğine katkı sağlayabilecek müfredat içeriği hazırlanmıştır.

Seramik Sanat ve Tasarım programı; seramik lisans diplomasına sahip mezunların başvurusuna açık olup, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de göz önünde bulundurularak, sanat ve tasarım alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, yorumlayabilen, yeni bilgiler oluşturabilen, alanı ile ilişkide olan disiplinler arasında esnek düşünebilen, alanına katkı sağlayabilen ve sorunları çözebilen, gelişmeleri takip ederek, bu gelişmelere ek olarak, kendi önermelerini; değerlendirme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme yetkinliğine sahip sanat ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece bölgenin sahip olduğu kültürel miras çağdaş bir yaklaşımla geleceğe kültürel anlamda taşınacaktır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğretime başlamıştır. 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Videosu için- TIKLAYINIZ

Bölümle İlgili Linkler
Yukarı Çık